All Polls

Czy ze względu na skończony limit osób na naszej grupie jesteś gotów uczestniczyć w nowej grupie ?
Poll
Created At 2021-04-24 15:31:41
Czy według ciebie nowa grupa powinna być utworzona na: ?
Poll
Created At 2021-04-24 15:32:37
Czy na grupie powinien być anioł stróż, mający baczność nad egzekwowaniem przez uczestników zasad ?
Poll
Created At 2021-04-24 15:33:38
Pytanie testowe dla Iwonki z ograniczeniem czasu Ankiety (2 godz)
Poll
Created At 2021-04-24 15:52:54
Jak długo powinna trwać służba rzecznika?
Poll
Created At 2021-04-24 18:38:38
Jak długo powinna trwać służba rzecznika?
Poll
Created At 2021-04-24 18:42:21
Ja, wo Sie sich für eine rzecznika entscheiden?
Poll
Created At 2021-04-24 18:43:48
Czy chcę wiedzieć kto ma wpływ na wybór służb ?
Poll
Created At 2021-04-24 18:50:59
Czy chciałbym aby na naszym mitingu były spikerki ?
Poll
Created At 2021-04-24 18:52:16
Jak długo powinna trwać służba rzecznika?
Poll
Created At 2021-04-24 18:56:10
Czy chcę wiedzieć kto ma wpływ na wybór służb ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:03:35
Czy chcę wiedzieć kto ma wpływ na wybór służb ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:04:38
Czy chcę wiedzieć kto ma wpływ na wybór służb ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:06:52
Jak długo powinna trwać służba mandatariusza?
Poll
Created At 2021-04-24 19:09:32
Jak długo powinna trwać służba mandatariusza?
Poll
Created At 2021-04-24 19:10:15
Jak długo powinna trwać służba rzecznika?
Poll
Created At 2021-04-24 19:12:54
Czy chcę by odbył się miting sumienia grupy w postaci video-konferencji np. na zoom, skype lub innym nośniku ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:15:56
Czy chcę być członkiem sumienia Grupy ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:18:08
Czy jesteśmy za odnoszeniem się po imieniu do wypowiedzi innych?
Poll
Created At 2021-04-24 19:20:44
Czy służebni powinni spełniać jakieś kryteria?
Poll
Created At 2021-04-24 19:22:30
Jakie kryteria powinni spełniać służebni ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:24:08
Czy kandydaci na służebnych powinni argumentować dlaczego chcą taką służbę ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:25:51
Czy jesteś za zorganizowaniem 9 maja sumienie grupy w sprawie wyboru służb ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:27:50
Jak często powinno odbywać się sumienie grupy ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:29:09
Czy ze względu na skończony limit osób na naszej grupie jesteś gotów uczestniczyć w nowej grupie ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:30:56
Czy według ciebie nowa grupa powinna być utworzona na: ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:32:39
Czy chcę wiedzieć kto ma wpływ na wybór służb ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:36:44
Czy chcę wiedzieć kto ma wpływ na wybór służb ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:43:57
Pytanie Test. Chcesz je ominąć ?
Poll
Created At 2021-04-24 19:47:05
test
Poll
Created At 2021-04-24 22:07:19