All Polls

Created At 2022-01-19 05:57:11
Created At 2022-01-19 06:00:14
Created At 2022-01-19 06:02:18
Created At 2022-01-19 11:12:31
Created At 2022-01-19 13:03:20
Created At 2022-01-19 15:21:41
Created At 2022-01-19 15:24:18
Created At 2022-01-19 15:36:35
Created At 2022-01-19 16:29:14
Created At 2022-01-19 16:36:12
Moro
Poll
Created At 2022-01-19 16:48:41
Created At 2022-01-19 17:04:04
Created At 2022-01-19 17:43:56
Created At 2022-01-19 17:55:14
Created At 2022-01-19 18:59:19
Created At 2022-01-19 18:59:42
Created At 2022-01-19 19:22:39
Created At 2022-01-19 20:10:49
Created At 2022-01-20 11:04:31
Created At 2022-01-20 11:15:46
Created At 2022-01-20 13:36:58
Created At 2022-01-20 13:39:28
Created At 2022-01-20 13:52:58
Created At 2022-01-20 14:04:28
Sayın Amos Profesörler Sitesi Malikleri, 23 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Genel Kurulda 2022 yılı İşletim Planı giderleri için yaklaşık % 14,28'lik artış öngörülerek aidat 400 TL olarak belirlenmişti. Bugün gelinen ekonomik durumda; personel giderlerinde %45, elektrik giderlerinde %125, su giderlerinde %25, mühendislik hizmetlerinde %30, taşıma ve nakliye işlemlerinde %35, İş makinesi çalışmalarında %50, temizlik ürünlerinde %50, elektrik malzeme ve bakım onarım işlerinde %40, sıhhi tesisat malzeme ve bakım onarım giderlerinde %45, inşaat malzeme ve bakım onarım giderlerinde %50 civarında fiyat artışı yaşanmıştır. Bu durumda; yapılan/yapılacak iş ve hizmetlerde ve zorunlu ödemelerde herhangi bir aksaklığa sebep olmamak amacıyla; giderlerde yapılabilecek bütün tasarruflara rağmen, 2022 maliyetlerden dolayı aidatların %50 artışla 600 TL olması gerektiği değerlendirilmektedir. Olağan Genel Kurul’un yapılması öngörülen yaz dönemine uzun bir süre olması, kat maliklerinin daimi ikamet adreslerinde bulunmaları, ülkemizdeki pandemi vaka sayılarının yüksek olmasından dolayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının çok riskli olması nedenleri ile aidat artış kararının direk imzanıza sunularak Şubat 2022 döneminde uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda aşağıda sunulan tercihlerden uygun gördüğünüz seçeneğin karşısını imzalayarak, söz konusu belgeyi mail veya whatsapp mesajı olarak tarafımıza ulaştırmanızı talep ediyoruz. Saygılarımızla. Amos Profesörler Sitesi Yönetim Kurulu
Poll
Created At 2022-01-20 17:01:45
Created At 2022-01-20 17:46:49
Created At 2022-01-20 19:10:49