WhatsApp Poll

Poll created on Monday, November 23, 2020, at 11:05am
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 28

MMT Printer Operasyonu İle İlgili tercihim aşağıda işaretlediğim sçenektir.

Printer operasyonu için MMT nin bulduğu çözüm yöntemi yerine kendi çözüm yöntemimizi uygulamak istiyoruz. [ 8 votes] 61.54%
 
Yeni printer ile kiralama ve çıktı ücreti üzerinden benzer bir anlaşmaya 3 yıl için yeniden katılırız. [ 3 votes] 23.08%
 
Zaten MMT nin uyguladığı çözümü kullanmıyoruz/kullanmıyorduk yine aynı şekilde devam edeceğiz. [ 2 votes] 15.38%
 
13 vote(s) . Ending on Monday, November 23, 2020, at 11:35am

Created using POLLS
Create Your Own Poll