WhatsApp Poll

Poll created on Wednesday, February 24, 2021, at 11:06am
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 7

Welke naam geven we aan de groep van experten en werkveldvertegenwoordigers die we bij het AMICA-project wensen te betrekken?

Adviesgroep [ 2 votes] 50%
 
Klankbordgroep [ 1 vote] 25%
 
Resonantiegroep [ 1 vote] 25%
 
Lerend netwerk [ 0 vote] 0%
 
Stuurgroep [ 0 vote] 0%
 
Geen van bovenstaande opties [ 0 vote] 0%
 
4 vote(s) . Ending on Friday, February 26, 2021, at 11:05am

Created using POLLS
Create Your Own Poll