WhatsApp Poll

Poll created on Sunday, February 14, 2021, at 9:47pm
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 9

Zoom uygulaması üzerinden haftada en az 1 saat olmak üzere canlı ders yapmayı planlıyorum. Niyetim dersleri okul ve sınıflar ayrı şekilde yapmak ama katılım az olursa sınıf birleştirilmesi

Çocuğumun katılmasını isterim [ 1 vote] 100%
 
Çocuğumun katılmasını istemiyorum. [ 0 vote] 0%
 
1 vote(s) . Ending on Tuesday, February 16, 2021, at 9:47pm

Created using POLLS
Create Your Own Poll