در این قسمت لطفا فقط پسران اعلام نظر کنند. از دو گزینه زیر فقط یک مورد رو انتخاب کنید. بیشترین گزینه که انتخاب بشه همون گزینه میشه ساعت برگزاری کلاس پسران.

سه شنبه ساعت 8 تا 10 [ 10 votes] 62.5%
 
سه شنبه ساعت 10 تا 12 [ 6 votes] 37.5%
 
16 vote(s) . Closed at Wednesday, June 15, 2022, at 8:29am

Poll created on Monday, June 13, 2022, at 9:00am
Created By: Anonymous ( Create Your Account )
Poll is closed.
Share this poll
All Shares 88
Related Polls
Quelle plateforme de réseaux sociaux a le plus grand nombre d'utilisateurs actifs mensuels ?
Poll
Created At 2024-06-14 19:15:49
Quelle innovation numérique a le plus transformé votre quotidien ? (Une seule réponse)
Poll
Created At 2024-06-14 17:37:14
¿Cuando te gustaria sea el reto?
Poll
Created At 2024-04-29 16:09:30
Frage
Quiz
Created At 2024-04-23 12:17:29
What watch brand is your favorite?
Poll
Created At 2024-03-18 21:18:34
Upvote what map do you like us to create?
Poll
Created At 2024-03-02 23:14:16
What is the favourite dish ordered in Buzos ?
Quiz
Created At 2024-02-16 01:53:33
Como estan tus niveles de conocimiento en investigacion para tu trabajo?
Poll
Created At 2024-01-20 16:01:37
Como vas con tu proyecto de investigacion?
Poll
Created At 2024-01-20 15:51:54
Favourite Colour
Poll
Created At 2024-01-18 16:04:00